CAT  |  ESP  |  ENG
L'ENERGIA
ORGÀNICA
El biogàs és creat per a la digestió anaeròbica (sense oxigen) de matèria orgànica. El biogàs és format per metà (50%-70%) i diòxid de carboni (30%-50%), així com per parts d'altres gasos, i és, però, el metà el gas de contingut energètic.
Les matèries primeres per a la producció d'aquesta energia poden ser diferents residus, com ara purins i/o fangs de depuradores d'aigües residuals i/o subproductes orgànics de la indústria alimentària.
El biogàs produït és convertit per mitjà d'una central de cogeneració en electricitat i en calor. L'electricitat produïda es pot evacuar a la xarxa i igual que l'energia solar fotovoltaica el preu de venda està fixat i garantit durant un període de quinze anys. La calor generada pot ser aprofitada per la calefacció d'edificis, granges, hivernacles,etc o per proporcionar calor a un procés industrial determinat.
ENGIAUX ofereix la seva àmplia experiència i coneixements en la legalització i promoció de centrals generadores d'energia elèctrica per tal de facilitar als promotors de plantes de biogàs el seu coneixement en aquests aspectes claus per tal de poder fer realitat la construcció d'una planta.
ENGIAUX | C.Sant Just,9 - 3r 7a | VIC | Tel. 93 883 66 78 | engiaux@engiaux.com