CAT  |  ESP  |  ENG
L'ENERGIA
DEL SOL
L'actual codi tècnic de l'edificació obliga a cobrir, com a mínim, entre el 30% i el 70% de la demanda d'aigua calenta sanitària d'un habitatge en funció de la situació geogràfica i de la demanda prevista, per mitjà de l'ús de l'energia solar tèrmica.
ENGIAUX ofereix assessorament, servei i instal·lacions a particulars, promotors, arquitectes i instal·ladors per complir els requeriments de la normativa actual i les ordenances pròpies de cada municipi.
Les dues línies de treball principals de l'empresa en el camp de l'energia solar tèrmica són:
1. Enginyeria d'energia solar tèrmica, des del disseny de la instal·lació i l'estudi de les necessitats fins a la redacció del projecte bàsic i la direcció de l'obra amb les màximes garanties de diligència, eficàcia, qualitat i compliment de terminis.
2. Subministrament dels equips necessaris per al desenvolupament dels projectes, des dels captadors solars fins als sistemes d'acumulació, passant pels sistemes de regulació i grups hidràulics, així com pels accessoris per portar a terme la instal·lació.
ENGIAUX | C.Sant Just,9 - 3r 7a | VIC | Tel. 93 883 66 78 | engiaux@engiaux.com