CAT  |  ESP  |  ENG
L'ENERGIA
DEL SOL
Parcs solars
Els parcs o hortes solars són instal·lacions realitzades directament sobre el terreny, normalment no urbanitzable, cosa que permet la creació de centrals de producció elèctrica de major tamany. ENGIAUX ofereix a promotors i inversors la seva àmplia experiència en la realització de projectes, execució i explotació de parcs solars.
INSTAL·LACIONS AÏLLADES
En aquelles aplicacions i/o instal·lacions que, per la seva situació geogràfica no disposen de xarxa elèctrica, les instal·lacions fotovoltaiques aïllades mitjançant l'acumulació d'energia en bateries, poden ser una solució adequada per cobrir les necessitats d'energia bàsiques.
1 | 2
ENGIAUX | C.Sant Just,9 - 3r 7a | VIC | Tel. 93 883 66 78 | engiaux@engiaux.com